İnsan Kaynakları

Politikamız

Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan Endoks herkese eşit çalışma fırsatları sunmaktadır.
Çalışanlarımız için şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirketlerine bağlılıklarını ön planda tutmanın ve geliştirmenin sahip olduğumuz beyin gücünün muhafazası için temel kriter olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı, kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi böylece şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşmayı hedeflemekteyiz.
Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izleyen Endoks / inavitas, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemektedir.Belirlenen stratejiler doğrultusunda insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.

Başvuru Formu