Aktif ve Pasif

Harmonik Filtre
Sistemleri

Reaktif güç dengelemesi ve geleneksel
yüklerin harmonik problemleri için yüksek
kaliteli, spesifik ve uygun maliyetli çözümler.

Başlıca Yararları

 • Harmonikleri filtreleme
 • Güç faktörü düzeltme
 • Harmonik rezonans problemlerini azaltma
 • Gerilim regülasyonu iyileştirme
 • Şebeke kayıplarını azaltma

Uygulama Alanları

 • İletim ve Dağıtım Şebekeleri
 • Metal Endüstrisi
 • Maden Endüstrisi
 • Tekstil Endüstrisi
 • Ticari Tesisler

Pasif Filtreler Özellikleri

 • Kapasitör, reaktör (endüktör) ve direnç gibi pasif eleman kombinasyonları ile oluşturulur.
 • Yüksek güçlü reaktif güç kompanzasyonu ve harmonik filtreme için düşük maliyetli bir çözümdür.
 • Sınırlı harmonik filtreleme performansı sunar.
 • Yanlış tasarım güç sistemlerinde ciddi rezonans problemlerine sebep olur.
 • Düzgün çalışma için ayrıntılı sistem çalışması gerektirir.

Pasif Filtreler Tipleri

 • Yüksek geçiren filtreler, sönümlü filtreler olarak da isimlendirilirler.
 • Genellikle, 13. harmonik ve üzeri harmoniklerin filtrelenmesi amacıyla kullanılırlar.
 • Ayarlı filtreler genellikle, 3.,5.,7,11., ve 13. gibi frekanslara ayarlanırlar.
 • C-tipi filtreler genellikle ark fırını ve HVDC iletim sisteminden kaynaklanan düşük frekanslı harmoniklerin ve araharmoniklerin baskılanması amacıyla kullanılırlar.

Aktif Güç Filtresi Nasıl Çalışır?

Aktif Güç Filtresi (APF), yük akımının harmonik
içeriğini ölçen ve tersini gerçek zamanlı olarak
enjekte eden, böylece akım dalga formunu kaynak
tarafında saf sinüzoidal formda tutan harmonik bir
kaynak görevi görür.

Başlıca Yararları

 • Akım harmoniklerini filtreleme
 • Gerilim harmoniklerini baskılama
 • Harmonik rezonansı önleme
 • Güç faktörü düzeltme
 • Yük dengeleme

Uygulama Alanları

 • Dağıtım Şebekeleri
 • Tekstil Endüstrisi
 • Kağıt Endüstrisi
 • Otomotiv Endüstrisi
 • Ticari Binalar; Bankalar, Hastaneler, Alışveriş Merkezleri, Oteller, Veri Merkezleri vb.

Aktif Güç Filtresi Özellikleri

 • Harmoniklerin ve güç kalitesi sorunlarına neden olan reaktif gücün telafisi için üstün güç koşullandırma cihazı
 • VSC tabanlı güç devresi topolojisi
 • Özellikleri
 • Akım harmonik telafisi
 • Gerilim harmonik sönümlemesi
 • Güç sistemi rezonansını önleme
 • Güç faktörü düzeltmesi
 • Yük dengeleme

Referanslar

baskent1
tcdd
boazii
Uluda
fratlogo1
kardemir_logo-250x300
akeda-2
fcc
oruh1

İlgili Ürünler