Güç Kalitesi

Elektrik enerjisinin üretiminden tüketimine kadar olan tüm evrelerde, varlığının ve sürekliliğinin uluslar arası standartlarca belirlenen değerlere uygunluğunun sağlanmasıdır

Orta gerilim güç kalitesi iyileştirme uygulamalarında önemli yer tutan SVC ( Statik Var Kompanzatör) ve STATCOM ( Statik Senkron Kompanzatör) sistemlerinin kontrol ve güç kartlarını ( tristör ve IGBT tabanlı) üretmektedir.

Yüksek mühendislik ve deneyim gerektiren ürünlerin yerli kaynaklarla üretilmesinde Türkiye’de ilk ve tek olan bir işletmedir.